21. 4. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

13.04.2010: Dne 21. 4. 2010 (14:00 - 17:00) se v Ostravě ve spolupráci s Eurocentrem uskuteční seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Prezentacemi na níže uvedená témata budou provázet odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Program semináře bude mít následující strukturu:

1. Základní informace k vyhlášené Výzvě číslo 1.3
2. Výběrová kritéria v rámci Výzvy číslo 1.3
3. Způsobilé výdaje v rámci Výzvy číslo 1.3
5. Monitorovací indikátory v rámci Výzvy číslo 1.3
6. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 3
7. Závěr a dotazy

Více informací naleznete zde: 21. 4. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 v rámci PO 3, OP VaVpI