26.6. 2012 - Seminář pro příjemce k Výzvě 3.3 v rámci PO3, OP VaVpI

04.07.2012:
V úterý 26. 6. 2012 se konal seminář pro příjemce k Výzvě č. 3.3 Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI.