4. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI

26.11.2009: Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace proběhlo 2. prosince 2009 v Praze.