Prezentace - seminář pro příjemce v rámci OP VaVpI

06.01.2011:

Na webových stránkách ministerstva Školství mládeže a tělovýchovy byla publikována prezentace ze semináře pro příjemce z OP VaVpI.