Závěry 5. zasedání Monitorovacícho výboru OP VaVpI

25.08.2010: Na webových stránkách MŠMT jsou zveřejněny závěry pátého zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které se uskutečnilo dne 16. června 2010 v Praze.  
Na tomto zasedání byla projednána Zpráva o realizaci a Výroční zpráva OP VaVpI, Monitorovací indikátory OP PI, byl zrušen Prováděcí dokument OP VaVpI, projednána Výzva 3.3 Centra transferu technologií v rámci OP VaVpI a Návrhy systémových opatření (analýza MMR – NOK).

Více informací naleznete zde: 5. zasedání Monitorovacícho výboru OP VaVpI