Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

26.08.2010: Dne 8. 9. 2010 se v Praze uskuteční druhý seminář k vyhlášené Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Prezentacemi na níže uvedená témata vás provedou odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Program semináře bude mít následující strukturu:

  • Základní informace k vyhlášené Výzvě číslo 3.3
  • Výběrová kritéria v rámci Výzvy číslo 3.3
  • Způsobilé výdaje v rámci Výzvy číslo 3.3
  • Monitorovací indikátory v rámci Výzvy číslo 3.3
  • Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 3
  • Předkládání projektové žádosti
  • Závěr a dotazy
Více informací naleznete zde: 8. 9. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3.3 v rámci PO 3, OP VaVpI