Aktualizace Přílohy č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

02.10.2009: Dne 25. 9. 2009 vstoupila v platnost aktualizovaná Příloha č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, číslo verze 2.3, tato příloha je součástí Společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.
Více informací naleznete zde    .