Aktualizované vzorové dokumenty pro projekty předkládané v rámci PO 3

27.04.2010: Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny vzorové dokumenty k Příloze č. 6c)/6d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Tyto dokumenty slouží jako návodné materiály pro žadatele, kteří budou podávat své projektové žádosti v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.