Aktuální verze Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, PO

17.09.2009: V této části naleznete aktuální verzi textu Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem včetně příloh. Dílčí změny byly k 8. 9. 2009 odsouhlaseny Monitorovacím výborem OP VaVpI.