Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje BIOMEDREG

11.05.2010: Dne 29. března 2010 podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová  rozhodnutí o financování projektu Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje - BIOMEDREG.
Projekt připravovaný Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a jejími partnery (Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) byl úspěšný v rámci výzvy 2.1 Regionální VaV centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková výše dotace dosahuje 883 877 406 Kč, kdy příspěvek EU činí 751 295 795 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR činí 132 581 611 Kč.

Více informací naleznete zde: BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje