Často kladené otázky a odpovědi - prioritní osa 2

23.06.2009:
V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy týkající se priortiní osy 2 - Regionální VaV centra. Jedná se o dotazy nejen z uskutečněných seminářů, ale také z emailové adresy, kam své otázky zasíláte.