Často kladené otázky a odpovědi - prioritní osa 4

21.11.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny nejčastěji kladené dotazy týkající se Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.