Centrum aplikovaného výzkumu kovových materiálů na Západě Čech (OP VaVpI)

22.01.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla publikována informace o startu ambiciózního projektu výzkumného regionálního centra v Dobřanech u Plzně. Centrum vybuduje výzkumná organizace COMTES FHT a.s., která se specializuje na výzkum a vývoj materiálů z kovů, a v oblasti materiálových analýz a numerického modelování technologických procesů patří mezi špičková pracoviště v Evropě.
Centrum bude vyvíjet moderní kovové materiály a technologie jejich výroby a zpracování pro strojírenství, stavebnictví a další obory. Vznik Západočeského materiálově metalurgického centra s rozpočtem 430 miliónů korun bude dle prosincového rozhodnutí MŠMT podpořen dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 350 miliónů korun. Z toho poskytne 85 % Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % ČR ze státního rozpočtu.

„Moderní infrastruktura umožní prohloubit spolupráci s výzkumnými subjekty z ČR i zahraničí a hlavně reagovat na požadavky průmyslu,“ říká Libor Kraus, výkonný ředitel centra.

Více informací naleznete zde: Centrum aplikovaného výzkumu kovových materiálů na Západě Čech