Centrum regionu Haná – budoucnost zemědělství a pěstitelství v regionu

14.04.2010: OLOMOUC - Obnova tradice a dobrého jména šlechtitelství a zemědělství, které bylo po staletí na střední Moravě zdrojem bohatství a obživy. To je klíčový cíl, který si vytkl tým projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Za poměrně složitým názvem se skrývá řada aktivit připravovaných Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery, které do Olomouce v nejbližších létech přinesou špičkové technologie v nových výzkumných provozech, desítky vysoce kvalifikovaných míst či úzké propojení vědy a výzkumu s praxí.
Výsledky výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji moderních metodik šlechtění a nových odrůd plodin (s vyššími výnosy, odolností vůči vlivům počasí a škůdcům a šetrnější k životnímu prostředí), získávání nových zdrojů surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zlepšení kvality potravin a jejich kontroly apod.

Projekt je financován z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s přispěním českého státu. Příspěvek EU činí 708 997 497 korun, příspěvek státu 124 940 734 korun.

Více informací naleznete zde: Centrum regionu Haná – budoucnost zemědělství a pěstitelství v regionu