Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

06.08.2010: Brno – Dne 12. 7. 2010 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci výzkumného centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Dotace ve výši 294 milionů korun bude poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 Regionální VaV centra.