Další vědecko-výzkumný projekt VUT Brno podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (O

27.01.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím svých webových stránek informuje o podpoře projektu budování moderního výzkumního centra AdMaS (Advanced Building Materials, Structures and Technologies). Projekt centra připravila Fakulta stavební VUT v Brně v letech 2008 – 2010.
Toto centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Centrum AdMaS bude z prostředků OP VaVpI, prioritní osy 2, dotováno částkou 818 mil. Kč.

Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2011, částečný provoz centra bude zahájen již 1. 7. 2011. Plný provoz centra bude zahájen po dokončení nových objektů s laboratorním zázemím v polovině roku 2014.

Více informací naleznete zde: Další vědecko-výzkumný projekt VUT Brno podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace