Další více než miliarda korun z evropských fondů potvrdí pozice Plzně a Brna na mapě významných cent

10.12.2010: Ministr školství Josef Dobeš podepsal poskytnutí dotace více než 1 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na podporu dvou projektů z oblasti aplikovaného vědeckého výzkumu a vývoje. Oba projekty by měly výrazně podpořit inovační potenciál české vědy v evropském kontextu.
„Podporu konkurenceschopnosti českých firem ve stávající hospodářské situaci nejen středoevropského regionu, ale také jednoznačný tlak na zvyšování inovačního potenciálu české vědy, který bude skutečně využit v praxi, vidím jako jeden ze zásadních kroků směrem ke znalostní ekonomice,“ komentoval při podpisu ministr školství Josef Dobeš.

V rámci obou podpořených projektů bude vybudována potřebná moderní infrastruktura a využívány nejnovější technologie, přičemž důraz bude kladen především na tolik potřebný efektivní přenos získaných poznatků pro praktické využití v komerčním sektoru.

Plzeňská Západočeská univerzita a její Fakulta aplikovaných věd je realizátorem rozsáhlého projektu vybudování moderního výzkumného Centra excelence evropského významu. Celkové náklady projektu NTIS – „Nové technologie pro informační společnost“ přesáhnou 1 miliardu korun, přičemž dotace z Operačního programu VaVpI činí více než 820 milionů korun.

Brněnská Masarykova univerzita je druhým příjemcem schválené dotace z Operačního programu VaVpI, která dosáhne téměř 220 milionů korun a díky níž bude vybudováno nové regionální výzkumné centrum.

Více informací naleznete zde: Další více než miliarda korun z evropských fondů potvrdí pozice Plzně a Brna na mapě významných center vědeckého výzkumu a vývoje v České republice