Dílčí výsledky hodnocení v prioritní ose 2, OP VaVpI

27.07.2009:

V tomto článku naleznete obecné informace k hodnocení projektů v rámci prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a první částečné výsledky hodnocení v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2, OP VaVpI.