Dotazy ze semináře pro příjemce v rámci PO 3, Výzva 3.3, OP VaVpI

04.07.2012:
Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro příjemce k Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.