Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3 (OP VaVpI)

26.05.2010: Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 12. 5. 2010 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.