Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI - 18. 6. 2010

24.06.2010: Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 18. 6. 2010 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Dotazy a odpovědi, jež byly vzneseny na semináři pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI - 18. 6. 2010 jsou zveřejněny v dokumentu zde    .