Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3, Výzva 3.3, OP VaVpI

22.01.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách zveřejnilo dotazy, které byly vzneseny na seminářích pro žadatele k Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.