Dotazy ze semináře v rámci PO 1, OP VaVpI - 16. 7. 2009

24.07.2009:

V přiloženém dokumentu jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 16. 7. 2009 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osa 1, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).