Fakulta aplikované informatiky získá dotaci 174 milionů (OP VaVpI)

03.03.2011: Více než 174 milionů korun získala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) pro svou Fakultu aplikované informatiky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Informuje o tom na svých webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
Rozhodnutí o přidělení dotace na Regionální výzkumné centrum „CEBIA – Tech“ převzal dne 7. února 2011 děkan fakulty prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. se spolupracovníky, kteří se podíleli na dvouleté přípravě projektu, od vrchního ředitele Sekce řízení operačních programů EU Dr. Ing. Jaroslava Kuby, Ph.D., MBA.

Více informací naleznete zde: Fakulta aplikované informatiky získá projekt za 174 milionů