Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT uspěla v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP

22.07.2011: Dne 30. června 2011 podepsal ministr školství Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT ve výši 50 milionů Kč. Informace byla publikována na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Podíl prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je 42,5 milionů Kč a 7,5 milionů je hrazeno z prostředků státního rozpočtu ČR.  

Více informací naleznete zde: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT uspěla v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 4)