Financování projektů v rámci PO 4, OP VaVpI

22.07.2009:

Dotazy směřující k financování projektů v rámci prioritní osy 4  budou zodpovídány především na seminářích pro žadatele a po zveřejnění metodických dokumentů k Výzvě číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.