Vědecká centra získala první miliardy z EU

29.04.2010: 1. března 2010 vyšel v Hospodářských novinách článek Jany Machálkové o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Prvních sedm nově vznikajících vědeckých center začíná v těchto dnech čerpat evropské miliardy, které mají českou vědu přiblížit evropské špičce.
Ministerstvo školství nyní těmto sedmi centrům, zaměřeným například na toxikologický výzkum nebo nanotechnologie, posílá celkem 4,5 miliardy korun vyhrazených z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Skrz něj má do české vědy v příštích třech letech přitéct dohromady 60 miliard korun.

Více informací naleznete zde: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: Vědecká centra získala první miliardy z EU