IET- Institut Environmentálních technologií – nové výzkumné centrum vzniká v Ostravě (OP VaVpI)

26.01.2011: Ministerstvo školství, mládeže a informatiky na svých stránkách publikovalo tiskovou zprávu "Institut environmentálních technologií". Autorem projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra.

Více informací naleznete zde: IET- Institut Environmentálních technologií – nové výzkumné centrum vzniká v Ostravě