Informace k plánovaným seminářům pro příjemce OP VaVpI

18.05.2012: Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace připravuje pro příjemce řadu odborných seminářů.