Inovace pro efektivitu a životní prostředí

25.05.2010: Ostrava, 21. 5. 2010 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava začala na základě schválené žádosti a vydaného rozhodnutí realizovat projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace názvu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí“. Projekt je realizován v období od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014. Celková výše způsobilých výdajů činí 170,8 mil. Kč.
Účelem projektu je rozšíření výzkumných, vývojových a inovačních kapacit Výzkumného energetického centra (VEC) na úroveň obvyklou pro špičkové regionální výzkumné a vývojové centrum. Cílem je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy, v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

Více informací naleznete zde: Inovace pro efektivitu a životní prostředí