Jak postupovat v případě objemných příloh v aplikaci ESOP, v rámci OP VaVpI

13.11.2009: Zde naleznete podrobný návod, jak postupovat v případě, že rozsah uváděných informací v elektronickém systému ESOP, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, přesáhne stanovený limit pro objem dat, se kterým je aplikace schopna pracovat.