Je možné se proti zamítnutí projektové žádosti odvolat?

29.07.2009:

V níže přiloženém dokumentu naleznete odpověď na dotaz, zda je možné se proti zamítnutí projektové žádosti odvolat. Jedná se o reakci na zveřejnění dílčích výsledků hodnocení v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.