Lékařská fakulta v Plzni získala finanční podporu pro zvýšení výkonnosti, kvality (OP VaVpI)

14.04.2012:
Dne 29. 3. 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 - Regionální VaV centra. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi).