Mapování absorpční kapacity projektů v rámci PO 3, OP VaVpI

24.07.2009:

    

V současné době Řídicí orgán OP VaVpI připravuje programovou dokumentaci pro vyhlášení výzev v rámci prioritní osy 3, OP VaVpI, oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Za účelem zmapování absorpční kapacity projektových záměrů a ověření jejich relevance k prioritní ose 3, bychom Vás rádi požádali o vyplnění velmi stručného dotazníku „Mapování absorpční kapacity připravovaných projektů v rámci PO 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, OP VaVpI“, který naleznete níže v přiloženém dokumentu.