Masarykova univerzita zřizuje centrum pro výzkum využití plazmatu při úpravě materiálů (OP VaVpI)

22.12.2010: Centrum pro výzkum plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav materiálů vznikne na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pracoviště vybavené nejmodernější technologií se bude zabývat vývojem metod využívajících účinku plazmatu při povrchové úpravě materiálů jak v textilním, sklářském či automobilovém průmyslu a dalších tradičních odvětvích, tak při výrobě high-tech produktů, jako jsou solární články a bateriové separátory.
Na vznik regionálního výzkumného centra získala univerzita téměř 220 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Vyvinuli jsme technologii, která umožňuje nahradit chemikálie používané při úpravě materiálů speciálními elektrickými výboji generujícími tzv. studené elektrické plazma. Metoda je univerzální a má široké uplatnění v mnoha odvětvích,“ řekl ředitel projektu Mirko Černák z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Díky prostředkům z evropských fondů, mohou nyní vědci pořídit přístrojové vybavení pro rozvoj dalších aplikací především pro potřeby průmyslu v ČR.

Více informací naleznete zde: Masarykova univerzita zřizuje centrum pro výzkum využití plazmatu při úpravě materiálů