Mendelova univerzita v Brně vybuduje dva nové pavilony

09.03.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury“.
Cílem projektu je vybudování dvou nových pavilonů v areálu Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích, ve kterých bude soustředěno zázemí pro biotechnologické obory.

Dotace je poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4, výzvy 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Realizace projektu bude probíhat od března 2011 a do plného provozu by pavilony měly přejít v druhé polovině roku 2013.

Více informací naleznete zde: Mendelova univerzita v Brně vybuduje dva nové pavilony