Metodický pokyn č. 1 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013

26.03.2010: Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 2.0
Tímto metodickým pokynem se vkládá nová podkapitola 5.1.10 Způsob rozpočítání způsobilé a nezpůsobilé části mzdových výdajů, s platností od 26. 3. 2010.

Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 1 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013