Metodický pokyn č. 1 k PPŽ OP VaVpI

07.11.2009: Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.
Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 1 k PPŽ OP VaVpI