Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

02.09.2011: Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0