Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI, Prioritní osa 4

16.06.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zveřejněn nový metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 4, verze 1.2.
Tímto metodickým pokynem se s účinností od 15. 6. 2010 v kapitole 1.3 Definice pojmů v rámci OP VaVpI upřesňuje definice pojmu „Datum zahájení realizace projektu“, ruší se definice pojmu „Datum ukončení projektu (Datum ukončení realizace projektu)“ a zavádí se zde nové definice pojmů „Datum ukončení realizace projektu“ a „Datum ukončení projektu“.


Více informací naleznete zde    .