Metodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

14.04.2012:
Metodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - VÝKAZY PRÁCE. Tímto metodickým pokynem se s účinností od 5. 4. 2012 v kap. 5.1.7 Financování ex-ante a kap. 5.1.8 Financování ex-post Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 4.0, aktualizuje níže uvedená část týkající se podkladů pro vyúčtování (PPV), která ruší povinnost předkládání výkazů práce ŘO OP VaVpI.