Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

14.04.2012:
Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - AUDIT.  Tímto metodickým pokynem se s účinností od 5. 4. 2012 v kap. 5.11 Vnitřní kontrolní systém a audit projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 4.0, aktualizuje níže uvedená část, která především ruší povinnost předkládání výsledků interního auditu ŘO OP VaVpI a zároveň upřesňuje termíny předkládání výsledků externího auditu.