Metodický pokyn č. 12 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

24.04.2012: Metodický pokyn č. 12 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU