Metodický pokyn č. 13 k 7. verzi Operačního manuálu OP VaVpI 2007 - 2013

17.05.2012: Metodický pokyn č. 13 k 7. verzi Operačního manuálu OP VaVpI 2007 - 2013 - NESROVNALOSTI