Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

22.05.2012:
Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - NESROVNALOSTI