Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

13.09.2012: Metodický pokyn č. 14 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - KONTROLA ÚČETNICTVÍ