Metodický pokyn č. 2 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0 (OP VaVpI)

18.12.2010:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn kterým se pro specifikované projekty prodlužuje lhůta pro předložení průběžné monitorovací zprávy uvedená v kapitole 5.4.4 Průběžné monitorovací zprávy Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 3.0.