Metodický pokyn č. 2 k PPŽ a PPP OP VaVpI

06.11.2009: Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI.