Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele OP VaVpI

03.04.2009: Dne 1. 4. 2009 vstupuje v platnost aktualizovaná verze Přílohy č. 6 - Seznam povinných příloh projektové žádosti a Přílohy č. 8 - Monitorovací indikátory v rámci priortní osy 2, Příručky pro žadatele OP VaVpI.

Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek