Metodický pokyn č. 3 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0 (OP VaVpI)

15.02.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0.
Tento metodický pokyn s účinností od 14. 2. 2011 upřesňuje význam slova „změna“ u změn týkajících se plánované výše úvazků v FTE a vztahuje se zejména k Příručce pro příjemce, kapitole 5.3 Změny v projektu, a také k přílohám č. 23 a), b) a c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, respektive k Příloze č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 3 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0